Obec Raškovice

Obsah vybrané stránky

Akce

To byla dámy a pánové jízda

16. září 2012, 17.15 - Ohlednutí za čtvrtou propagační jízdou SH ČMS, její zastávkou v naší obci.

S malým odstupem přinášíme ohlednutí za zastávkou IV.propagační jízdy Sdružení Hasičů Čech Moravy a Slezska v naší obci.

Jízda vedla přes dva kraje Moravskoslezský a Zlínský, kdy hejtmani těchto krajů převzali nad jízdou záštitu. Letošní čtvrtá propagační jízda byla první mezinárodní, účastnili se jí dobrovolní hasiči z Polska a Slovenska o čemž se můžete přesvědčit i v přiložených fotografiích.

Naše malé ohlednutí je hlavně za pátečním a sobotním programem jízdy, kdy ten sobotní se nás bezprostředně týkal.

V pátek byla jízda slavnostně zahájena v Českém Těšíně, nástupem hasičů, projevy hostů, předáním praporce jízdy, darovaným firmou Alerion Brno, veliteli jízdy, starostou Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska p. Karlem Richtrem. Po slavnostním zahájení následovala přehlídka historické techniky, která pak pokračovala spanilou jízdou Českým Těšínem až do Těšína, tedy do Polska. Na této cestě byla jedna zastávka na mostě přes řeku Olzu, kde proběhl akt přátelství - stříkaní přes řeku, polskými a českými hasiči. Až po zastávku na mostě se této akce zúčastnila i naše malá delegace, starosta obce, velitel hasičů, člen zásahové jednotky a rodinní příslušníci. Po zastávce na mostě jsme se vrátili do naší obce a zapojili se do pokračujících příprav sobotního Dne Raškovic, na jehož začátek byl právě příjezd Jízdy plánován. Zde musím za celý sbor Raškovických hasičů poděkovat organizátorům Dne Raškovic včele s Mgr. Simonou Carbolovou (Černou), že vyšli vstříc naší žádosti o konání dne v tento termín.

Sobota pro většinu Raškovických začínala velmi časně. Čas nemilosrdně ubíhal a my připravovali stánky i další věci na fotbalovém hřišti. Já osobně (velitel SDH) jsem před osmou hodinou vyrazil na Hrčavu, kde začínala sobotní část Jízdy. Na Hrčavě vše začalo ekumenickou mší v místním malebném dřevěném kostelíku. Po té následovalo požehnání vozidel jízdy, slavnostní nástup se zavěšením stuh na praporec a prapory. Už v tuto poměrně časnou ranní hodinu panovalo velké horko, které bylo pro tyto červnové dny poměrně tradiční. Krátce po půl desáté již vozidla vyrazila na třistakilometrovou Propagační jízdu.

První zastávka po odjezdu z Hrčavy byla až v Nošovicích. Zde se konal festival přípravek - družstva mladých hasičů do 6 let, kde i náš sbor měl zastoupení. Učastníci jízdy pozdravili soutěžící družstva a starosta SH ČMS p. Karel Richter osobně předal soutěžícím upomínkové předměty.

Ač není cesta z Nošovic do Raškovic dlouhá, přesto jsme si pro Jízdu zajeli. Naše Tatra pak Jízdu před jednou hodinou odpolední dovedla do Raškovic. Po ustavení techniky bylo starostovi obce p. Blahutovi podáno hlášení hlavním organizátorem jízdy, Raškovickým rodákem p. Josefem Nitrou. Po uvítacích proslovech následovalo, zavěšování pamětních stuh na praporec jízdy starostou obce p. Blahutou, starostkou 10. okrsku hasičů p. Honešovou, a mou maličkostí, velitelem hasičů Raškovice. Následovalo vyznamenání čtyř našich členů za věrnost. Vyznamenáni byli: Šebestová Marie, Šebestová Darja, Vepřek David a Lisnik Martin. Vyznamenání převzali ocenění z rukou starosty SH ČMS a z rukou starosty obce. Po vyznamenání našich členů, následovala pro náš sbor událost vpravdě historická. Převzali jsme pamětní prapor vyrobený brněnskou firmou Alerion. Čestná stráž v historických uniformách převzala prapor z rukou p. Vladíkové zástupkyně fa Alerion a hlavního organizátora jízdy p. Josefa Nitry, který má na vzniku tohoto praporu nemalou zásluhu. Náš prapor pak byl Skalickým panem farářem R. Drobiszem požehnán. Oficiální část zastávky IV propagační jízdy u nás v Raškovicích po té pokračovalo oceněním pana starosty obce Jiřího Blahuty a faráře Mgr. Radka Drobisze naším sborem za spolupráci. Závěr oficiální návštěvy obstaral starosta Okresního Sdružení Hasičů Frýdek-Místek p. Petr Domčík, který vyznamenal náš sbor medaili Za zásluhy a starosta Sdružení Hasičů Čech Moravy a Slezska poté rozdal pamětní listy Jízdy.

Tímto zkončila oficiální část návštěvy Jízdy v Raškovicích a přítomní návštěvníci Dne Raškovic si mohli prohlédnot historickou techniku Jízdy, naši mladí hasiči ukázali svou hasičskou dovednost a účastníci Jízdy se odebrali k obědu v restauraci na hrišti, který jsme pro ně a pro hosty uvařili. Po této pauze starosta sdružení a pan farář provedli zápisy do kronik a jízda se připravovala k odjezdu. Účastníci Jízdy obdrželi upomínkové předměty a naše Tatra opět Jízdu odvedla , tentokrát na území Janovic, kde si je převzala místní jednotka.

Závěrem tohoto ohlédnutí bych chtěl poděkovat starostovi obce p. Blahutovi, panu faráři Mgr. Drobiszovi, hlavnímu organizátoru Jízdy p. Nitrovi a hlavně všem Raškovickým dobrovolným hasičům, kteří se podíleli v horkém letním počasí na přípravě i vlastním organizování této, z mého pohledu povedevé akce.

 

Tématické zařazení:

 » Hasiči  » Sbor  » Akce  

Poslat článek Diskuse (0) Autor: Mgr. Jaroslav Mikoláš DiS Přečteno: 6543x

29.6. 2012 Český Těšín - ukázka techniky Polských hasičů

 

29.6. 2012 Český Těšín - ukázka techniky Polských hasičů

 

29.6. 2012 Český Těšín - ukázka techniky HZS MSK

 

29.6. 2012 Český Těšín - ukázka techniky HZS MSK

 

29.6. 2012 Český Těšín - ukázka techniky HZS MSK

 

29.6.2012 Český Těšín - nástup hasičů při slavnostním zahájení

 

29.6.2012 Český Těšín - příprava na slavnostní zahájení

 

29.6.2012 Český Těšín - Česko - Polská dechovka vyhrávala při v průběhu pátečního odpoledne

 

29.6.2012 Český Těšín - příprava hostů na slavnostní zahájení

 

29.6.2012 Český Těšín - hlášení přijímá starosta Krajského sdružení hasičů p. Ing. Leo Kuběna

 

29.6.2012 Český Těšín - nástup hasičů při slavnostním zahájení

 

29.6.2012 Český Těšín - Tribuna s hosty a pořadateli

 

29.6.2012 Český Těšín - příjezd velitele jízdy a pobočníka (hlavní organizátor Josef Nitra)

 

29.6.2012 Český Těšín - historická technika při zahájení

 

29.6.2012 Český Těšín - historická technika při zahájení

 

29.6.2012 Český Těšín -Slavnostní zahájení

 

29.6.2012 Český Těšín -Slavnostní zahájení, přebírání praporce jízdy od STAROSTY SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH MORAVY A SLEZKA p. Ing Karela Richtra

 

29.6.2012 Český Těšín -Slavnostní zahájení, přebírání praporce jízdy od STAROSTY SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH MORAVY A SLEZKA p. Ing Karela Richtra

 

29.6.2012 Český Těšín -Slavnostní zahájení, přebírání praporce jízdy od STAROSTY SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH MORAVY A SLEZKA p. Ing Karela Richtra

 

29.6.2012 Český Těšín - Slavnostní zahájení

 

29.6.2012 Český Těšín - Slavnostní zahájení

 

29.6.2012 Český Těšín - Slavnostní zahájení

 

29.6.2012 Český Těšín - Slavnostní zahájení - zavěšování stuh

 

29.6.2012 Český Těšín - Slavnostní zahájení - zavěšování stuh

 

29.6.2012 Český Těšín - Slavnostní zahájení - zavěšování stuh

 

29.6.2012 Český Těšín - Slavnostní zahájení - zavěšování stuh

 

29.6.2012 Český Těšín - Slavnostní zahájení - zavěšování stuh

 

29.6.2012 Český Těšín - Slavnostní zahájení - zavěšování stuh

 

29.6.2012 Český Těšín - Praporec jízdy a hlavní organizátoři

 

29.6.2012 Český Těšín - Praporec jízdy a hlavní organizátoři

 

29.6.2012 Český Těšín - Mezinárodní zastoupení hostů

 

29.6.2012 Český Těšín - naše jednání o programu v sobotu s hlavním organizátorem Pepou Nitrou

 

29.6.2012 Český Těšín - naše jednání o programu v sobotu se zástupkyní fa ALERION

 

29.6.2012 Český Těšín - jízda hasičských vozidel městem

 

29.6.2012 Český Těšín - jízda hasičských vozidel městem

 

29.6.2012 Český Těšín - jízda hasičských vozidel městem

 

29.6.2012 Český Těšín - jízda hasičských vozidel městem

 

29.6.2012 Český Těšín - jízda hasičských vozidel městem

 

29.6.2012 Český Těšín - jízda hasičských vozidel městem

 

29.6.2012 Český Těšín - jízda hasičských vozidel městem

 

29.6.2012 Český Těšín - jízda hasičských vozidel městem

 

29.6.2012 Český Těšín - jízda hasičských vozidel městem

 

29.6.2012 Český Těšín - jízda hasičských vozidel městem

 

29.6.2012 Český Těšín - zastávka na mostě přes OLZU

 

29.6.2012 Český Těšín - Česko - Polský most přátelství

 

29.6.2012 Český Těšín - Česko - Polský most přátelství

 

29.6.2012 Český Těšín - Česko - Polský most přátelství

 

29.6.2012 Český Těšín - Česko - Polský most přátelství

 

29.6.2012 Český Těšín - Česko - Polský most přátelství

 

29.6.2012 Český Těšín - Česko - Polský most přátelství

 

29.6.2012 Český Těšín - Česko - Polský most přátelství

 

29.6.2012 Český Těšín - Česko - Polský most přátelství

 

29.6.2012 Český Těšín - Česko - Polský most přátelství

 

29.6.2012 Český Těšín - Česko - Polský most přátelství

 

29.6.2012 Český Těšín - Česko - Polský most přátelství

 

29.6.2012 Český Těšín - Česko - Polský most přátelství

 

30.6.2012 Hrčava - Slavnostní mše v místním kostele

 

30.6.2012 Hrčava - Slavnostní mše v místním kostele

 

30.6.2012 Hrčava - Slavnostní mše v místním kostele

 

30.6.2012 Hrčava - příprava na výjezd

 

30.6.2012 Hrčava - Požehnání vozidel IV. Propagační jízdy

 

30.6.2012 Hrčava - Nástup před výjezdem

 

30.6.2012 Hrčava - příprava na výjezd

 

30.6.2012 Hrčava - Zavěšování stuh na praporec jízdy

 

30.6.2012 Hrčava - Zavěšování stuh na praporec jízdy

 

30.6.2012 Nošovice - jízda zastavila na Festivalu přípravek v Nošovicích a starosta SH ČMS p. Karel Richtr gratuluje malým hasičům

 

30.6.2012 Nošovice - jízda zastavila na Festivalu přípravek v Nošovicích a starosta SH ČMS p. Karel Richtr gratuluje malým hasičům

 

30.6.2012 Vyšní Lhoty - naše Tatra vede jízdu do Raškovic

 

30.6.2012 Raškovice - neoficiální ukázka praporu, který oficiálně obdržíme až za chvíli. Představila p. Vladíková z fa. Alerion

 

30.6.2012 Raškovice - neoficiální ukázka praporu, který oficiálně obdržíme až za chvíli. Představila p. Vladíková z fa. Alerion

 

30.6.2012 Raškovice - příprava na příjezd jízdy

 

30.6.2012 Raškovice - příprava na příjezd jízdy

 

30.6.2012 Raškovice - příprava na příjezd jízdy

 

30.6.2012 Raškovice - příprava na příjezd jízdy

 

30.6.2012 Raškovice - příprava na příjezd jízdy

 

30.6.2012 Raškovice - příprava na příjezd jízdy

 

30.6.2012 Raškovice - Jízda přijíždí

 

30.6.2012 Raškovice - Jízda přijíždí

 

30.6.2012 Raškovice - Jízda přijíždí

 

30.6.2012 Raškovice - Jízda přijíždí

 

30.6.2012 Raškovice - Jízda přijíždí

 

30.6.2012 Raškovice - Jízda přijíždí

 

30.6.2012 Raškovice - příprava na uvítání IV. Propagační jízdy

 

30.6.2012 Raškovice - příprava na uvítání IV. Propagační jízdy

 

30.6.2012 Raškovice - podávání halašení

 

30.6.2012 Raškovice - podávání hlášení

 

30.6.2012 Raškovice - praporec jízdy

 

30.6.2012 Raškovice - proslov starosty obce p. Blahuty

 

30.6.2012 Raškovice - uvítání jízdy

 

30.6.2012 Raškovice - uvítání jízdy v historických uniformách a s mladými hasiči

 

30.6.2012 Raškovice - uvítání jízdy

 

30.6.2012 Raškovice - uvítání jízdy

 

30.6.2012 Raškovice - starosta obce zavěšuje stuhu na praporec jízdy

 

30.6.2012 Raškovice - starostka 10. okrsku hasičů p. Honešová zavěšuje stuhu na praporec jízdy

 

30.6.2012 Raškovice - velitel naší zásahové jednotky p. Mikoláš zavěšuje stuhu na praporec jízdy

 

30.6.2012 Raškovice - nástup vyznamenaných členů našeho SDH

 

30.6.2012 Raškovice - vyznamenání přebírájí ocenění z rukou starosty SH ČMS

 

30.6.2012 Raškovice - vyznamenání přebírájí ocenění z rukou starosty SH ČMS a starosty obce

 

30.6.2012 Raškovice - vyznamenání přebírájí ocenění z rukou starosty SH ČMS a starosty obce

 

30.6.2012 Raškovice - poděkování za spolupráci p. faráři R. Drobiszovi a starostovi obce p. Blahutovi

 

30.6.2012 Raškovice - poděkování za spolupráci p. faráři R. Drobiszovi a starostovi obce p. Blahutovi

 

30.6.2012 Raškovice - přebírání praporu

 

30.6.2012 Raškovice - přebírání praporu

 

30.6.2012 Raškovice - přebírání praporu

 

30.6.2012 Raškovice - přebírání praporu

 

30.6.2012 Raškovice - přebírání praporu

 

30.6.2012 Raškovice - pravor převzat

 

30.6.2012 Raškovice

 

30.6.2012 Raškovice - krátký proslov p. Ing. Richtra starosty SH ČMS

 

30.6.2012 Raškovice - krátký proslov p. Ing. Richtra starosty SH ČMS

 

30.6.2012 Raškovice - starosta SH ČMS p. Richter předává pamětní list jízdy starostovi SDH Raškovice p. Z. Pavláskovi

 

30.6.2012 Raškovice

 

30.6.2012 Raškovice - starosta okresního sdružení hasičů Frýdek-Místek p. Domčík předává vyznamenání sboru starostovi SDH

 

30.6.2012 Raškovice - pamětní list jízdy obdržel také starosta obce p. Blahuta

 

30.6.2012 Raškovice - pamětní list jízdy obdržel také p. farář R. Drobisz

 

30.6.2012 Raškovice - p. farář požehnal prapor

 

30.6.2012 Raškovice - prapor SDH Raškovice jako dominanta zastávky IV. propagační jízdy v Raškovicích

 

30.6.2012 Raškovice - do akce byli zapojeni všichni hasiči a hasičky našeho sboru

 

30.6.2012 Raškovice - hlavní organizátor jízdy Pepa Nitra ukazuje prapor nový prapor našeho SDH na, kterém se také podílel

 

30.6.2012 Raškovice - starosta obce, velitel zásahové jednotky a hlavní organizátor u praporu

 

30.6.2012 Raškovice - čestná stráž s praporem

 

30.6.2012 Raškovice - ukázka červené strany praporu

 

 

30.6.2012 Raškovice - ukázka práce mladých hasičů

 

30.6.2012 Raškovice - ukázka práce mladých hasičů

 

30.6.2012 Raškovice - ukázka práce mladých hasičů

 

30.6.2012 Raškovice - ukázka práce mladých hasičů

 

30.6.2012 Raškovice - ukázka práce mladých hasičů

 

30.6.2012 Raškovice - ukázka historické techniky jízdy

 

30.6.2012 Raškovice - ukázka historické techniky jízdy

 

30.6.2012 Raškovice - bylo velké teplo

 

30.6.2012 Raškovice - starosta SH ČMS p. Richtr provedl zápis do kronik jednotlivých SDH našeho okrsku

 

30.6.2012 Raškovice - starosta SH ČMS p. Richtr provedl zápis do kronik jednotlivých SDH našeho okrsku

 

30.6.2012 Raškovice - starosta SH ČMS p. Richtr provedl zápis do kronik jednotlivých SDH našeho okrsku

 

30.6.2012 Raškovice - ukázka historické techniky jízdy

 

30.6.2012 Raškovice - ukázka historické techniky jízdy

 

30.6.2012 Raškovice - ukázka historické techniky jízdy

 

30.6.2012 Raškovice - prapor již u našich stánku

 

30.6.2012 Raškovice - Odjezd IV. propagační jízdy z naší obce

 

30.6.2012 Raškovice - Odjezd IV. propagační jízdy z naší obce

 

30.6.2012 Raškovice - Odjezd IV. propagační jízdy z naší obce

 

30.6.2012 Raškovice - Odjezd IV. propagační jízdy z naší obce

 

30.6.2012 Raškovice - Odjezd IV. propagační jízdy z naší obce

 

30.6.2012 Raškovice - Odjezd IV. propagační jízdy z naší obce

 

30.6.2012 Raškovice - Odjezd IV. propagační jízdy z naší obce

 

30.6.2012 Raškovice - Odjezd IV. propagační jízdy z naší obce

 

30.6.2012 Raškovice - Odjezd IV. propagační jízdy z naší obce

 

30.6.2012 Raškovice - Odjezd IV. propagační jízdy z naší obce

 

30.6.2012 Raškovice - Odjezd IV. propagační jízdy z naší obce

 

30.6.2012 Raškovice - Odjezd IV. propagační jízdy z naší obce

 

30.6.2012 Raškovice - Odjezd IV. propagační jízdy z naší obce

 

30.6.2012 Raškovice - Odjezd IV. propagační jízdy z naší obce

 

30.6.2012 Raškovice - Odjezd IV. propagační jízdy z naší obce

 

30.6.2012 Raškovice - Odjezd IV. propagační jízdy z naší obce

 

30.6.2012 Raškovice - Odjezd IV. propagační jízdy z naší obce

 

30.6.2012 Raškovice - Odjezd IV. propagační jízdy z naší obce

 

 

 

 

Ostatní

Kalendář akcí

Po

Út

St

Čt

So

Ne

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

    Prosinec 2022    

Den, kdy probíhá nějaká akce
je podtržen.

 

Anketa

Jakou dovolenou letos plánujete?

 

V ČR pobytovou

41.6%

41.6%

 

V ČR poznávací

13.9%

13.9%

 

Zahraniční pobytovou

14.7%

14.7%

 

Zahraniční poznávací

13.9%

13.9%

 

Ještě nevím

15.9%

15.9%

Nastavení cookies

Podrobnější informace o použití cookies na našem webu naleznete zde

Tato webová stránka používá cookies

K zajištění funkčnosti a analýze návštěvnosti na našem webu používáme soubory cookies. Kliknutím na tlačítko Povolit vše souhlasíte s využívaním cookies.

Nastavení cookies můžete upravit kliknutím na tlačítko Nastavení.

Další informace »