Obec Raškovice

Obsah vybrané stránky

Zásahy

Zásahy 2013 - průběžně aktualizováno - 59

25. prosince 2013, 15.39 - Pořadí události - Datum - Čas ohlášení
Typ události
Typ a podtyp události - místo události
Počet zraněných, usmrcených
Technika která vyjela s počtem hasičů
Popis události

(59) 28. prosince 2013 sobota 14:42

Technická pomoc

Technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - Raškovice

CAS 20 T815 - 7 hasičů

Bez zranění

Jednotka vyjela na výzvu IBC Ostrava k odstanění spadlého stromu. Při nahlášení události došlo k záměně čísla evidenčního za číslo popisné. Po příjezdu na místo události byl zjištěn spadlý strom který přetrhl elektrické vedení, kdy jeden vodič zůstal pod napětím zavěšený na kovovém plotě vedlejší chaty. Společně s jednotkou HZS HS Nošovice byl strom rozřezán a odstraněnn z místní komunikace. Jednotka dále za použití speciálních nástrojů drát z plotu odstranila a zabezpečila místo události proti vstupu a možnému úrazu el. proudem. Po příjezdu poruchové skupiny ČEZ se jednotka vrátila na základnu.

 

(58) 25. prosince 2013 středa 20:27

Technická pomoc

Technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - Skalice

CAS 20 T815 - 6 hasičů

Bez zranění

Jednotka vyjela na IBC Ostrava k odstanění spadlého stromu, který znemožňoval průjezd silnicí 4773 v prostoru Skalického kopce. Jednotka použila motorovou pilu a  strom odstranila.

 

(57) 25. prosince 2013 středa 11:19

Technická pomoc

Technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - Raškovice

CAS 20 T815 - 6 hasičů

Bez zranění

Jednotka vyjela na výzvu starosty obce k odstanění spadlého stromu, který zasáhl rekreační chatu. Jednotka použila motorové pily a strom odstranila.

 

(56) 24. prosince 2013 úterý 13:28

Technická pomoc

Technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - Hnojník - Nošovice

CAS 20 T815 - 6 hasičů

Bez zranění

Jednotka vyjela na výzvu IBC Ostrava k pohotovosti na stanici HZS HS Nošovice.

 

(55) 23. prosince 2013 pondělí 04:04

Dopravní nehoda

Dopravní nehoda - silniční - Horní Tošanovice - Nošovice

CAS 20 T815 - 6 hasičů

Bez zranění

Jednotka vyjela na výzvu IBC Ostrava k pohotovosti na stanici HZS HS Nošovice.

 

(53 a 54) 14. prosince 2013 sobota 23:04

Dopravní nehoda

Dopravní nehoda - silniční - Raškovice a Raškovice

CAS 20 T815 - 6 hasičů

Bez zranění

Jednotka vyjela na výzvu IBC Ostrava k pohotovosti na stanici HZS HS Nošovice. Při jízdě k pohotovosti jednotka jela kolem další nehody u které zastavila a ohlásila na IBC, které rozhodlo pokračovat na HS Nošovice.

 

(52.) 11. prosince 2013 středa 08:54

Dopravní nehoda

Dopravní nehoda -silniční - Raškovice - cvičení

CAS 20 T815 - 4 hasiči

DA VW Transporter - 4 hasiči

Bez zranění

Jednotka vyjela na výzvu IBC Ostrava. Po příjezdu na místo události byla velitelem zásahu pověřena evakuací ZŠ Raškovice. Více si o cvičení již brzy budete moci přečíst v samostatném článku.

 

(51.) 6. listopadu 2013 středa 08:16

Technická pomoc

Technická pomoc -technická pomoc - Raškovice

CAS 20 T815 - 4 hasiči

DA VW Transporter - 2 hasiči

Bez zranění

Jednotka vyjela na výzvu starosty obce. Po příjezdu a průzkumu odstranila biologické stopy po trestném činu.

 

(50.) 18. října 2013 Pátek 06:49

Požár

Požár - nízké budovy - Krásna

CAS 20 T 815 - 5 hasičů

Bez zranění

Jednotka vyjela na výzvu IBC Ostrava. Po příjezdu na místo události se jednotka zapojila do hasebních prací k již zasahujícím jednotkám.

 

(49.) 9. září 2013 Pondělí 02:28

Požár

Požár - nízké budovy - Krásna

CAS 20 T 815 - 5 hasičů

Bez zranění

Jednotka vyjela na výzvu IBC Ostrava. Po příjezdu který komplikoval velmi těžký terén ( žlutá turistická značka na Lysou horu) se jednotka zapojila do hasebních prací k již zasahujícím jednotkám.

 

(48.) 8. září 2013 Neděle 19:08

Technická pomoc

Technická pomoc -likvidace hmyzu - Raškovice

DA VW Transporter - 4 hasiči

Bez zranění

Jednotka vyjela na výzvu majitele rodinného domu. Po příjezdu a průzkumu použila chemické přípravky a vysavač k likvidaci sršního hnízda.

 

(47.) 8. srpna 2013 Čtvrtek 18:44

Požár

Požár -lesní polní porost - Raškovice

CAS 20 T 815 - 7 hasičů

Bez zranění

Jednotka vyjela na výzvu IBC Ostrava. Po příjezdu který komplikoval špatně nahlášené místo události, jednotka nasadila vysokotlaký proud a požár chrastí a křoví zlikvidovala.

 

(46.) 7. srpna 2013 Středa 20:15

Technická pomoc

Technická pomoc -likvidace hmyzu - Raškovice

CAS 20 T815 - 4 hasiči

Bez zranění

Jednotka vyjela na výzvu majitele rodinného domu. Po příjezdu a průzkumu použila chemické přípravky a vysavač k likvidaci sršního hnízda ze žebříku.

 

(45.) 27. července 2013 Sobota 10:32

Požár

Požár -lesní polní porost - Raškovice

CAS 20 T 815 - 4 hasiči

CAS32 T 148 - 2 hasiči

Bez zranění

Jednotka vyjela na výzvu IBC Ostrava. Po příjezdu se zapojila do hasebních prací, které již prováděla jednotka HZS HS Nošovice.

 

(44.) 20. července 2013 Sobota 12:42

Technická pomoc

Technická pomoc -likvidace hmyzu - Raškovice

TA Toyota - 4 hasičů

Bez zranění

Jednotka vyjela na výzvu majitelky chaty. Po příjezdu a průzkumu použila chemické přípravky a vysavač k likvidaci sršního hnízda.

 

(6-43.) 16. - 21. června 2013 neděle - pátek 17:10 - 16:05

Technická pomoc

Technická pomoc -odstraňování nebezpečných stavů - Hořín,Vrbno, Zelčín

CAS 20 T815 - 4 hasičů

Bez zranění

 

(43)38. Spuštění čerpadel v obci Hořín a předání místostarostovi obce

21.6.2013

 

 

(42)37.Čerpání studny Hořín č.p. 109

 

(41)36.Asistence u dálší demolice Hořín

 

(40)35.Asistence u demolice Hořín

 

(39)34.Čerpáni sklepa Hořín 114  Heron  a kalovka Kawasaki

(38)33.Hořín bourání čelní zdi hřbitova – hydraulika a rozbrus asistence při odvozu

(37)32.Obsluha čerpadel v obci Hořín 2x kalovka 3x plovoučka

20.6.2013

 

(36)31.Zelčín demolice části hospodářské budovy

(35)30.Příprava další budovy na demolici - Hořín 41

(34)29. Příprava budovy na demolici - odstranění křovin - Hořín

(33)28. Čištění cyklostezky Hořín

(32)27. Spolupráce při přemísťování kontejneru na pitnou vodu Zelčín

(31)26. Spolupráce s HZS StčK při balení velkokapacitního čerpadla Somati Zelčín

(30)25. Čištění plochy u domu č 12 Zelčín

(29)24. Dovoz vody Zelčín č.p. 12 CAS

(28)23.Mytí  autobusových zastávek Zelčín CAS vysokotlak

(27)22.Čerpáni studni Zelčín čp. 12 Heron SAVO

(26)21.Čerpáni studni Zelčín čp. 9 Heron SAVO

(25)20.Čerpáni studni Zelčín čp. 34 Heron SAVO sklep Heron

(24)19.Hořín bourání boční zdi hřbitova – hydraulika a rozbrus

(23)18.Obsluha čerpadel celý pracovní den obec Hořín 2x kalovka 3x plovoucí čerpadl

19.6.2013

 

(22)17.Čerpáni sklepa Hořín čp. 114 Heron  plovoucí čerpadlo Kawasaki

(21)16.Čerpáni studně  pozemek naproti čp. 11  Vrbno Heron SAVO

(20)15.Čerpáni studně  Vrbno čp. 11 Heron SAVO

(19)14.Čištění hřiště s umělým povrchem Vrbno

(18)13.Přenos laviček a posezeni Vrbno

(17)12.Čerpání studně a šachtice Vrbno čp. 34 Přívoz Heron Savo

(16)11.Dodávka vody na čp. 46 Hořín CAS

(15)10 .Obsluha čerpadel celý pracovní den obec Hořín 2x kalovka 3x plovoučka

18.6.2013

 

(14)9.Čerpání studně Hořín čp. 105 P Heron SAVO

13)8.Čerpání studně  Vrbno čp. 77  Heron SAVO

 

(12)7.Čerpání studně  Vrbno čp. 31  Heron SAVO

(11)6.Čerpání studně  Vrbno čp. 32  el. kalovka a Heron SAVO

(10)5.Průzkum cyklostezky z Hořína do Brozánek

(9)4.Čištění cyklostezky směr k Vltavě

(8)3.Průzkum cyklostezky  z Vrbna do Hořína

(7)2.Obsluha čerpadel celý pracovní den obec Hořín 2x kalovka 3x plovoučka

(6)1.Průzkum seznámení s obci Hořín

17.6.2013

 

(5.) 30. dubna 2013 úterý 12:42

Požár

Požár -lesní polní porost - Morávka

CAS 20 T815 - 4 hasičů

Bez zranění

Jednotka na výzvu IBC Ostrava. Požár byl uhašen před příjezdem jednotky - neohlášené pálení.

 

 

(4.) 18. dubna 2013 čtvrtek 12:17

Požár

Požár -nízké budovy - Raškovice /Lučina

CAS 20 T815 - 6 hasičů

Bez zranění

Jednotka na výzvu IBC Ostrava plnila POHOTOVOST za HS Nošovice na vlastní stanici

 

(3.) 11. dubna 2013 čtvrtek 14:54

Technická pomoc

Technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - Raškovice

Bez zranění

CAS 20 T815 - 4 hasičů

Bez zranění

Jednotka vyjela na výzvu starosty k vyčištění kanálu odvadějícího vodu z polí, který byl úmysylně přehrazen. Po zadokumentování situace pracovníky magistrátu FM jednotka kanál vyčistila.

 

(2.) 14. března 2013 čtvrtek 21:16

Dopravní nehoda

Dopravní nehoda - silniční - Krásna

Bez zranění

CAS 20 T815 - 6 hasičů

Jednotka vyjela na výzvu IBC Ostrava. Jednotce komplikovalo dojezd na místo události velmmi silný vítr a sníh. Po příjezdu na místo události se jednotka vyprostila osobní automobil, který zablokoval místní komunikaci.

 

(1.) 22. února 2013 pátek 01:44

Požár

Požár - Nízké budovy - Vyšní Lhoty

Bez zranění

CAS 20 T815 - 5 hasičů

TA Toyota - 2 hasiči

Jednotka vyjela na výzvu IBC Ostrava. Jednotce komplikovalo dojezd špatné nahlášení místa události a klimatické podmínky - sníh. Po příjezdu na místo události se jednotka zapojila do hasebních a rozebíracích prací.

Tématické zařazení:

 » Hasiči  » Jednotka  » Zásahy  

Poslat článek Diskuse (0) Autor: Mgr. Jaroslav Mikoláš DiS Přečteno: 5801x

 

 

 

Ostatní

Kalendář akcí

Po

Út

St

Čt

So

Ne

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

    Leden 2023    

Den, kdy probíhá nějaká akce
je podtržen.

 

Anketa

Jakou dovolenou letos plánujete?

 

V ČR pobytovou

41.4%

41.4%

 

V ČR poznávací

13.9%

13.9%

 

Zahraniční pobytovou

14.8%

14.8%

 

Zahraniční poznávací

14%

14%

 

Ještě nevím

16%

16%

Nastavení cookies

Podrobnější informace o použití cookies na našem webu naleznete zde

Tato webová stránka používá cookies

K zajištění funkčnosti a analýze návštěvnosti na našem webu používáme soubory cookies. Kliknutím na tlačítko Povolit vše souhlasíte s využívaním cookies.

Nastavení cookies můžete upravit kliknutím na tlačítko Nastavení.

Další informace »