Obec Raškovice

Obsah vybrané stránky

Zásahy

Zásahy 2012 - 28 - průběžně aktualizováno

26. prosince 2012, 21.20 - Pořadí události - Datum - Čas ohlášení
Typ události
Typ a podtyp události - místo události
Počet zraněných, usmrcených
Technika která vyjela s počtem hasičů
Popis události

(28.) 24.prosince 2012 pondělí 23:19/25.12.2012 00:10

Dopravní nehoda

Dopravní nehoda - odstranění následků Raškovice

Dva zraněni

TA1 Toyota - 4 hasiči

 Jednotka vyjela na výzvu starosty obce k nehodě, kde již dříve zasahovala ZZS, PČR i HZS. Vozidlo bylo po nehodě mimo silnici na střeše. Jednotka provedla průzkum, po té obrátila vozidlo na kola a zabezpečila jej proti požáru. Následně vozidlo postupně vyprostila z příkopu a odvezla na zabezpečené místo. Po závěrečné kontrole místa události se jednotka vrátila na základnu.

 

(27.) 12.listopadu 2012 pondělí 08:54/09:47

Požár

Požár - ostatni - Raškovice

Bez zranění

CAS 20 T 815 - 4 hasičů

Jednotka vyjela na výzvu IBC Ostrava. Po příjezdu na místo události kde již zasahovala jednotka HZS z HS Nošovice se jednotka po domluvě s velitelem zásahu do zásahu nezapojila a působila jako záloha na místě události.

 

(26.) 10. listopadu 2012 sobota 23:27/23:50

Tecnická pomoc

Technická pomoc -odstranění nebezpečných stavů - Raškovice

Bez zranění

CAS 20 T 815 - 8 hasičů

Jednotka vyjela na výzvu majitelky rodinného domu. Po příjezdu na místo události byl zjištěn zlomený smrk spadlý na vstupní prostor rodinného domu. Jednotka místo události osvětlila a za pomocí motorové pily strom odstranila.

 

(25.) 10. listopadu 2012 sobota 22:04/23:27

Tecnická pomoc

Technická pomoc -odstranění nebezpečných stavů - Krásna

Bez zranění

CAS 20 T 815 - 8 hasičů

Jednotka vyjela na výzvu IBC Ostrava. Po příjezdu na místo události byla zjištěna neprůjezdná silnice 48415 u penziónu Pod Žorem z důvodu spadlého stromu. Jednotka místo události osvětlila a za pomocí motorové pily strom ze silnice odstranila.

 

(24.) 1. října 2012 pondělí 18:22/18:43

Technická pomoc

Technická pomoc - likvidace obtižného hmyzu - Raškovice

Bez zranění

TA Toyota - 4 hasiči

Jednotka vyjela na výzvu majitele rodinného domu. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno stšní hnízdo ve venkovní stěně rodinného domu asi 5m nad zemi. Jednotka hnízdo za použití chemie, žebříku a vysavače zlikvidovala.

 

(23.) 1. 5íjna 2012 pondělí 18:05/18:26

Technická pomoc

Technická pomoc - likvidace obtižného hmyzu - Raškovice

Bez zranění

TA Toyota - 4 hasiči

Jednotka vyjela na výzvu správce objektu. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno stšní hnízdopo střechou dřevěné stavby. Jednotka hnízdo za použití chemie a vysavače zlikvidovala.

 

(22.) 26. září 2012 středa 15:12/18:11

Požár

Požár - lesní porost - Krásna cvičení

Bez zranění

CAS 20 T 815 - 6 hasičů

Jednotka vyjela na výzvu IBC Ostrava. Po příjezdu na místo události Lysá hora bylo zjištěno že se jedná o cvičení. Jednotka se nahlásila veliteli cvičení, velitel HS Nošovice a prováděla jeho pokyny.

 

(21.) 24. září 2012 pondělí 17:18/17:55

Technická pomoc

Technická pomoc - likvidace obtižného hmyzu - Raškovice

Bez zranění

TA Toyota - 4 hasiči

Jednotka vyjela na výzvu majitelů chaty. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno stšní hnízdo ve venkovní stěně dřevěné stavby. Jednotka hnízdo za použití chemie a vysavače zlikvidovala.

 

(20) 12. září 2012 středa 16:26/17:46

Tecnická pomoc

Technická pomoc -likvidace obtižného hmyzu -Raškovice

Bez zranění

DA 12 Avia - 5 hasičů

Jednotka vyjela na výzvu IBC Ostrava. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno sršní hnízdo ve štítu střechy. Prostor byl velni těžce přístupný. Přesto jednotka za pomocí chemie a mptorového vysavače hnízdo zlikvidovala.

 

(19.) 10. záři 2012 pondělí 19:27/20:22

Technická pomoc

Technická pomoc - Likvidace obtížného hmyzu - Raškovice

Bez zranění

DA 12 Avia - 4 hasiči

Jednotka vyjela na výzvu majitele rodinného domu. Po příjezdu na místo události bylo zjišteno sršní hnízdo pod strechou rodinného dvoupatrového domu. Jednotka použila chemické přípravky a vysavač k likvidaci hnízda.

 

(18.) 1. září 2012 sobota 11:29/14:13

Tecnická pomoc

Technická pomoc - únik ropných látek - Pohotovost Nošovice

Bez zranění

CAS 20 T 815 - 5 hasičů

Jednotka vyjela na výzvu IBC Ostrava k pohotovosti na HS Nošovice. Kdy jednotka HZS MSK HS Nošovice vyjela k odstranění úniku ropných produktů na silnici I/48. Po návratu jednotky HZS na základnu se i naše jednotka vrátila na vlastní hasičskou zbrojnici.

 

(17.) 29. srpna 2012 středa 21:31/22:35

Planý poplach

Planý poplach - Požár - Pohotovost HS Nošovice

Bez zranění

CAS 20 T 815 - 8 hasičů

Jednotka vyjela na výzvu IBC Ostrava k pohotovosti na HS (hasičská stanice) Nošovice. Kdy jednotka HZS MSK HS Nošovice vyjela k požáru v katastru obce Dolní Domaslavice. Po dojezdu na místo události se ukázalo, že se jedná o planý poplach. Po návratu jednotky HZS na základnu se naše jednotka vrátila také na vlastní hasičskou zbrojnici.

 

(16.) 6. srpna 2012 pondělí 13:09/7. srpna 2012 00:12

Dopravní nehoda

Dopravní nehoda - silniční - Pohotovost HS Nošovice

Bez zranění

CAS 20 T 815 - 4 hasiči

Jednotka vyjela na výzvu IBC Ostrava k pohotovosti na HS Nošovice. Kdy jednotka HZS MSK HS Nošovice vyjela k dopravní nehodě v katastru obce Dolní Tošanovice. Jednalo se o nehodu plně naloženého nákladního automobilu, kdy jeho vyprošťování zabralo mnoho času. Naše jednotka celou tuto dobu (11 hodin) byla v pohotovosti na stanici Nošovice. Boužel se HZS nepostaral o zajištění stravy pro naše hasiče ( nárok po 4hod zásahu - pohotovosti). Chtěl bych zde poděkovat starostovi obce p. Blahutovi, který zabezpečil stravu pro naše hasiče v pohotovosti. Po návratu jednotky HZS na základnu se i naše jednotka vrátila do vlastní zbrojnice.

 

(15.) 25. června 2012 pondělí 04:53/05:24

Technická pomoc

Technická pomoc - Odstranění nebezpečných stavů - Skalice

Bez zranění

CAS 20 T 815 - 6 hasičů

Jednotka vyjela na výzvu IBC Ostrava. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o nakloněný strom nad silnici 4773. Jednotka pomocí motorové pily tento strom odstranila.

 

(14.) 7. května 2012 pondělí 19:14

Technická pomoc - záchrana osob zvířat - cvičení

Pohřešování po osobách - Pražmo

Bez zranění

CAS 20 T 815 - 5 hasičů

DA 12 Avia - 6 hasičů

Jednotka vyjela na výzvu IBC Ostrava ke cvičení, vyhledávání pohřešovaných (ztracených osob). Z důvodu stále častější spolupráce jednotek hasičů a ostatních složek IZS při pátrání po ztracených osobách, i náš okrsek ( Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty, Pražmo, Morávka, Krásna - dolní i Mohelnice, Janovice Bystré a Raškovice) zoorganizoval Taktické cvičení na vychledávání osob. Jako prostor cvičení bylo vybráno místo v obci pražmo nad Zlani. Zúčastnily se všechny jednotky našeho okrsku. Cvičení probíhalo za snížené viditelnosti a těžkém terénu a ukázalo, že není jednoduché koordinovat spolupráci tolika jednotek hasičů.

 

(13.) 29. dubna 2012 neděle 09:23

Požár

Požár - Lesní polní porost - Staré Hamry

Bez zranění

CAS 32 T 148 - 3 hasiči

TA Toyota - 4 hasiči

Jednotka vyjela na výzvu IBC Ostrava. Po příjezdu na místo události se jednotka zapojila do dohašovacích prací.Jednalo se o požár lesního porostu v oblasti Jamníku, který vypukl již v sobotu 28. 4. 2012 v poledních hodinách. Naše jednotka byla situována nad místem požáru na lesní cestě, a z tohoto pohledu jí byl svěřen levý okraj požářiště. Jednotka prováděla soustavnou kontrolu a dohašování ohnisek. Jednalo se velmi "těžký" lesní terén. Naše plocha byla asi 250 x 500 m při převýšení cca 150m. Velmi se osvědčilo při této činnosti hadicové vedení provedené pomocí hadic D (25mm). Celou situaci na místě koplikoval silný vítr, který rozfoukával navá ohniska a našem úseku dokonce lámal stromy. Jednotka zasahovala až do pozních večerních hodin, vrátila se na základnu až po 22 hodině. V době, kdy byla na místě požáru naše jednotka byly na místě ještě další 4 jednotky z toho 1 jednotka HZS ze stanice Frýdek-Místek. (brzy bude foto)

 

(12.) 20. března 2012 úterý 14:19

Požár

Požár - Lesní polní porost - Skalice

Bez zranění

CAS 20 T 815 - 5 hasičů

Jednotka vyjela na výzvu IBC Ostrava. Po příjezdu na místo události se zapojila do hasebních prací společně již se zasahujicími jednokama. Požár trávy byl na poměrně velké ploše cca 2ha a ohrožoval rodinné domy i chaty. Zasahovalo celkem šest jednotek z toho jedna HZS.

 

(11.) 3. března 2012 sobota 18:13

Požár

Požár - Průmyslové objekty sklady - Janovice

Bez zranění

CAS 20 T 815 - 5 hasičů

CAS 32 T 148 - 3 hasiči

Jednotka vyjela na výzvu IBC Ostrava. Tato výzva malinko narušila naší oslavu MDŽ, která probíhala v Kulturním středisku. Naše ženy,tak dostaly vlasně ideální šanci si "pokecat a nebýt rušeny". Jednotka po příjezdu na místo události, kde byla povolaná jako posilová se ihned zapojila do hasebních prací, kde na již vytvořených proudech vystřídala zasaující hasiče a dále prováděla kyvadlovou dopravu vody (doprava vody cisternami). Naše jednotka byla na místě události přes tři hodiny, kdy dovezla oběmi cisternami celkem 44 400 l vody. Po rozhodnutí velitele zásahu se jednotka vrátila na základnu. V sobotu 3.3. 2012 zasahvalo celkem 6 jednotek (HZS FM se dvění cisternami; SDH Janovice 1x CAS a 1x DA; SDH Baška 1x CAS; SDH Frýdlant n. O. 2x CAS; SDH Ostravice 1x CAS; a našeSDH s 2x CAS). Z důvodu velkého množství uskladněné slámy byl zásah jednotek hasičů ukončen až v pondělí 5.5.2012. Do této doby byly na místo povolány i jiné jednotky SDH které asistovaly při likvidaci ohořelé slámy.

 

(10.) 25. února 2012 sobota 16:14

Technická pomoc

Technická pomoc Monitoring - Raškovice, Skalice

Bez zranění

CAS 20 T815 - 4 hasičů

Jednotka vyjela na výzvu IBC Ostrava, k provedení opětovného monitoringu řeky Morávky od Raškovic po Nošovice. Jednotka provedla monitoring řeky Morávky i dalších vodních toků (řeka Mohelnice, říčka Baštice, potoky Bahno, Benátky, Žižka, Obecní, Folvark, Vlčanka.) V Řekách byl stav bez stále hrožení s nízkou hladinou. Zvýšený průtok byl stále v potocích. Jednotka prováděla preventivní čištění česel potoku Folvark. Na tomto území prováděla monitoring jednotka samostatně. Monitoring byl prováděn po území celého kraje několika desítkami jednotek.

 

(9.) 25. února 2012 sobota 15:59

Technická pomoc

Technická pomoc Odstranění nebezpečných stavů - Raškovice

Bez zranění

CAS 20 T815 - 8 hasičů

Jednotka vyjela na výzvu starosty obce. Na místě události byl zjištěn špatně průtočný kanál odtoku vody z poli. Voda ničila obecní silnici. Jednotka byla nucena pro odvrácení havarijního stavu ostranit uměle vytvořenou překážku ve zmíněném kanále. Jednotka zasahovala samostatně.

 

(8.) 25. února 2012 sobota 07:46

Technická pomoc

Technická pomoc Monitoring - Raškovice, Skalice

Bez zranění

CAS 20 T815 - 4 hasičů

Jednotka vyjela na výzvu IBC Ostrava, k provedení opětovného monitoringu řeky Morávky od Raškovic po Nošovice. Jednotka provedla monitoring řeky Morávky i dalších vodních toků (řeka Mohelnice, říčka Baštice, potoky Bahno, Benátky, Žižka, Obecní, Folvark, Vlčanka.) V Řekách byl stav bez stále hrožení s nízkou hladinou s velké části zamrzlou. Zvýšený průtok byl v potocích, kde potok Folvark se už vyléval ze svých břehů. Jednotka prováděla čištění průtoků a česel, potok se vrátil do svého koryta. Na tomto území prováděla monitoring jednotka samostatně. Monitoring byl prováděn po území celého kraje několika desítkami jednotek.

 

(7.) 24. února 2012 pátek 19:47

Technická pomoc

Technická pomoc Monitoring - Raškovice, Skalice

Bez zranění

CAS 20 T815 - 7 hasičů

Jednotka vyjela na výzvu IBC Ostrava, k provedení monitoringu řeky Morávky od Raškovic po Nošovice. Jednotka provedla

monitoring řeky Morávky i dalších vodních toků (řeka Mohelnice, říčka Baštice, potoky Bahno, Benátky, Žižka, Obecní, Folvark, Vlčanka.) V Řekách byl stav bez hrožení s nízkou hladinou s velké části zamrzlou. Zvýšený průtok byl v potocích, zatím bez vylití z břehu. Na tomto území prováděla monitoring jednotka samostatně. Monitoring byl prováděn po území celého kraje několika desítkami jednotek.

 

(6.) 20. února 2012 ponděli 20:06

Dopravní nehoda

Dopravní nehoda uvolnění komunikace - Raškovice

1. zraněná osoba

CAS 20 T815 - 6 hasičů

Jednotka vyjela na ýzvu IBC Ostrava, jako posilová jednotka. Z důvodů že se jednalo o dopravní nehodu se zraněním, a naše jednotka není zařazena mezi jednotky pro zásahy u dopravních nehod ( rozhodnutí HZS kraje) byla jednotka povolána až jako posilová, tedy povolání jednotky bylo uskutčněno až po příjezdu jednotky HZS MSK na místo události. Po příjezdu na místo události jednotka vystřídala na místě události jednotku HZS MSK Nošovice. Jednalo se o dopravní nehodu osobního automobilu, který byl na boku se zraněnou ženou, která byla již v době příjezdu jednotky HZS v péči zdravotní záchranné služby. Naše jednotka zabezpečila místo události, řídila dopravu v místě dopravní nehody. Po příjezdu dopravní policie a zadokumentování jsme převrátili auto na kola zabezpečili jej proti požáru a uklidili státní silnci. Po příjezdu odtahové služby jsme pomohli s naložením havarovaného vozidla a poté se vrátili na základnu. Zasahovali dvě jednotky 1x HZS a 1x SDH (už zítra zde bude foto)

 

(5.) 5. února 2012 neděle 21:04

Požár

Požár - nízké budovy - Raškovice

Bez zranění

CAS 20 T815 - 5 hasičů

TA Toyota -

Jednotka vyjela na výzvu IBC. Po příjezdu na místo události se jednotka zapojila do hasebních prací. Po uhašení požáru byla nasazena přetlaková ventilace k odvětrání rodinného domu. Po odvětrání a evakuaci materiálu jednotka odvezla CAS z důvodu velkého mrazu do garáže a dohlídku prováděla s vozidlem Toyota. Zasahovaly dvě jednotky SDH a jedna HZS.

 

(4.) 28. ledna 2012 sobota 19:56

Požár

Požár - nízké budovy - Morávka

Bez zranění

CAS 20 T815 - 4 hasiči

Jednotka vyjela na výzvu IBC. Po příjezdu na místo události se jednotka zapojila do hasebních prací. Pomocí kominického nářadí vyčistila komín. Zasahovaly dvě jednotky SDH a jedna HZS.

 

(3.) 14. ledna 2012 sobota 15:28

Technická pomoc

Technická pomoc -odstranění překážek z komunikace - Raškovice

Bez Zranění

CAS 32 T148 - 7 hasiči

Jednotka při návratu od události viděla u hasičské zbrojnice vozidlo v příkopu. Bzlo zjištěno že řidička dostala smyk na zledovatělé vozovce. Ke zranění řidičky nedošlo. Jednotka spolupracovala s odtahovou službou (také zapadla) a odstranila únik provozních kapalin. Jednotka zasahovala samostatně

 

(2.) 14. ledna 2012 sobota 14:54

Technická pomoc

Technická pomoc -odstranění překážek z komunikace - Raškovice

Bez Zranění

CAS 32 T148 - 3 hasiči

Jednotka vyjela na výzvu občanů. Po příjezdu na místo události bylo zjištěn OA v příkopu, zasahující do vozovky. Jednotka vozidlo vyprostila, k úniku provozních kapalin nedošlo. Jednotka zasahovala samostatně.

 

(1.) 12. ledna 2012 čtvrtek 16:37

Požár

Požár - Nízké budovy - Krásna

Bez zranění

CAS 20 T815 - 4 hasičů

CAS 32 T148 - 2 hasiči

Jednotka vyjela na výzvu IBC Ostrava. Jednotka stejně jako ostatní jednotky se díky velkému množství sněhu nedostaly až k místu požáru chaty, ale zůstaly stát více jak 500m od požárů. V těžkém terénu bylo taženo hadicové vedení, převýšení dosahohlo asi 40m. Jednotka se podílela na hasebních pracech, v dýchací technice, rozebírání konstrukcí a osvětlení místa událostí malou elektrocentrálou s osvětlovacím stativem. Jednotka se vrátila na základnu před 21hod. Na místě zasahovaly tři jednotky SDH a jedna HZS.

Tématické zařazení:

 » Hasiči  » Jednotka  » Zásahy  

Poslat článek Diskuse (0) Autor: Mgr. Jaroslav Mikoláš DiS Přečteno: 8922x

DN Raškovice 21.2.2012

 

DN Raškovice 21.2.2012

 

DN Raškovice 21.2.2012

 

DN Raškovice 21.2.2012

 

DN Raškovice 21.2.2012

 

Požár Staré Hamry 29. 4. - Trošku se nám tatřička zahřála

 

Požár Staré Hamry 29. 4.

 

Požár Staré Hamry 29. 4.

 

Požár Staré Hamry 29. 4. - A půjdem na to

 

Požár Staré Hamry 29. 4.

 

Požár Staré Hamry 29. 4. Tady to ještě šlo - šli jsme z kopce

 

Požár Staré Hamry 29. 4. Ale museli jsme i do kopce

 

Požár Staré Hamry 29. 4.

 

Požár Staré Hamry 29. 4.

 

Požár Staré Hamry 29. 4.

 

Požár Staré Hamry 29. 4.

 

Požár Staré Hamry 29. 4. - malá pauzička

 

Požár Staré Hamry 29. 4.

 

Požár Staré Hamry 29. 4.

 

Požár Staré Hamry 29. 4. -nikoho se neptal a jen tak si spadl

 

Požár Staré Hamry 29. 4.

 

Požár Staré Hamry 29. 4.

 

Požár Staré Hamry 29. 4. a ještě takto dobře

 

Požár Staré Hamry 29. 4.

 

Požár Janovice 3. března

 

Požár Janovice 3. března

 

Požár Janovice 3. března

 

Požár Janovice 3. března

 

 

 

 

Ostatní

Kalendář akcí

Po

Út

St

Čt

So

Ne

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

    Červen 2021    

Den, kdy probíhá nějaká akce
je podtržen.

 

Anketa

Jakou dovolenou letos plánujete?

 

V ČR pobytovou

44.1%

44.1%

 

V ČR poznávací

13.5%

13.5%

 

Zahraniční pobytovou

14%

14%

 

Zahraniční poznávací

13.3%

13.3%

 

Ještě nevím

15.2%

15.2%